Naturvetenskap och teknik


Naturvetenskap och teknik

Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.

Artikel
Ekologiska samband är ämnet för den andra träffen i Förskoleforums studiecirkel i naturvetenskap. Till cirkelunderlaget finns faktablad att ladda ned.
Artikel
Hur fungerar fotosyntesen? Vad är skillnaden mellan art och organism? I det här faktabladet får du basfakta om ekologiska samband, kunskap som...
2 gillar
Artikel
Hur kan man i praktiken arbeta med fysik, kemi och biologi i förskolan? Vad behöver man tänka på som pedagog? På denna första träff i studiecirkeln...
Artikel
Kemi, fysik och biologi – är det verkligen något för förskolan? Ja, absolut. Men för många är det inte självklart vad det innebär att arbeta med...
Artikel
Varför är det viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik? Och hur ska det egentligen gå till? Hans Persson, författare i till flera böcker i...
Artikel
”Följ barnet” är ett känt Maria Montessori-citat, som handlar om att erbjuda aktiviteter som barnen själva visat att de vill arbeta med. Här berättar...
2 gillar
Artikel
Den reviderade läroplanen ger naturvetenskapen en framskjuten plats i förskolans verksamhet. Den här filmen vill inspirera er att arbeta med de...
2 gillar
Artikel
Vad är egentligen skugga? Och hur kommer det sig att den flyttar sig under dagen? Det är spännande frågor som man kan få svar på genom roliga...
Artikel
Minafö utläses miljö och naturvetenskap för förskolebarn. Det är nio förskolor i Malmö som tillsammans metodiskt och ihärdigt arbetat i nätverk med...
Artikel
Att lyfta fram naturvetenskap och teknik skapar vetgiriga barn, i alla fall i Södertälje. Tom Tits Experiment är det enda science center i hela...
Artikel
Susanne Thulin disputerade i juni 2011 vid Göteborgs universitet. I sin avhandling kom hon bland annat fram till att det naturvetenskapliga...
Artikel
Barn undrar över saker i sin omvärld, vill förstå och bilda sig en egen uppfattning. Hur skapar vi en välkomnande miljö för dessa funderingar? Hur...