Naturvetenskap och teknik


Naturvetenskap och teknik

Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.

Artikel
Susanne Thulin disputerade i juni 2011 vid Göteborgs universitet. I sin avhandling kom hon bland annat fram till att det naturvetenskapliga...
Artikel
Barn undrar över saker i sin omvärld, vill förstå och bilda sig en egen uppfattning. Hur skapar vi en välkomnande miljö för dessa funderingar? Hur...
Artikel
I en miljö där det finns tid att reflektera tillsammans och upptäcka olika perspektiv vågar man också stå för det man tycker. Det gemensamma...