Estetik


Estetik

Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.

Artikel
Stomp handlar om att skapa rytmer och musik med hjälp av vardagliga föremål och den egna kroppen. Ett utmärkt sätt att arbeta med musik i förskolan,...
Kommentera (2)
Artikel
Här får du veta mer om material som kan fungera som igångsättare och varför återbruksmaterialet bör ha en självklar plats i förskolan. Detta är andra...
Kommentera
7 gillar
Artikel
Här får du konkreta tips om hur ni kan skapa förutsättningar för en pedagogisk miljö där olika estetiska uttryckssätt blir en självklar del av...
Kommentera (2)
6 gillar
Artikel
Hur kan man utnyttja utemiljön på ett sätt som gör att det blir en annan typ av skapande än när man är inomhus? Vad är det utemiljön erbjuder som vi...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Barn inspireras och lär av bilder de ser. Därför är det viktigt att de får ta del av många olika bildgenrer och olika sätt att göra bilder på. Här är...
Kommentera
Artikel
Stallbacken är Mölndals första förskola med musikinriktning. Uppbyggnadsarbetet med en ny förskola, ny personalgrupp och ett nytt samarbete med...
Kommentera
Artikel
Barn är nyfikna och har inga förutfattade meningar om hur konst ska se ut. Det är viktigt att bevara den nyfikenheten och använda våra konsthallar...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I ateljén på förskolan strävar vi efter att ha ett rikt och tillgängligt utbud av material. Men hur är det med tillgången till digital teknik i...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
Hur kan vi förstå och främja delaktighet för de yngsta barnen i musikaktiviteter i förskolan? Hur mycket kan barnen egentligen vara med och bestämma...
Kommentera
3 gillar
Artikel
När bildpedagogen Elin Rydh målar med barnen vill hon locka fram leken. ”Jag tror generellt att ett utforskade arbetssätt passar alla skapande...
Kommentera
5 gillar
Artikel
En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att små barn använder kameror på ett mycket annorlunda sätt än vuxna gör, och upptäcker saker som...
Kommentera
Artikel
Finmotorik, färg och form. Nu är det dags för julfest i husen som byggdes av pärlor i början av november. Här får du mallar och beskrivningar till...
Kommentera
2 gillar