Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför behövs en...
Kommentera
Artikel
Pia Williams forskning är inriktad mot studier av barns samspel och det lärande som sker mellan barn samt mellan barn och vuxna. Ett av hennes...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Barn med funktionsvariationer finns på så gott som varje förskola i dag. Om föräldrarna känner oro för barnet, eller kanske just fått besked om...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Primtal, tyst läsning och avancerade logiska resonemang hör inte till vanligheterna i en barngrupp. Bara fem procent av Sveriges barn är särskilt...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Kooperativt lärande bygger på samspel och ömsesidigt beroende. Det skapar optimala förutsättningar för språkutvecklande verksamhet. Aktiviteterna ”...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
Här får du förslag på övningar som hjälper barnen att upptäcka hur olika vi alla är, och hur olika vi upplever oss själva och omgivningen. Denna...
Kommentera (2)
1 gillar
Artikel
Hur du samtalar med barnen avslöjar din närvaro, ditt intresse och ditt engagemang, och påverkar samtidigt barnens möjligheter till lärande. Barbro...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
Med sin forskning om utvecklingssamtal och inskolning hoppas Maria Simonsson inspirera förskolepersonalen att förbättra och utveckla sina egna...
Kommentera
Artikel
Maria-Pia Gottberg intervjuar och låter dig möta skådespelaren Ursula Schober som dagligen besöker förskolor med sina föreställningar om känslor. Här...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Att skapa ett klimat där den fria leken får ett generöst utrymme att utvecklas utan att störas av negativa samspelsmönster kräver kontinuerligt...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Hur kommer barn i kontakt med ord och förstår hur de kan användas? Jo, det är förstås genom att kommunicera, samspela och samtala med andra barn och...
Kommentera
Artikel
Mötet med förskolans värld innebär både separation och anknytning för det lilla barnet. Det är en process som ställer höga krav på personalens...
Kommentera (1)
1 gillar