Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Samlingen är ett ämne som tidigare inte undersökts särskilt mycket. Agneta Simeonsdotter Svenssons forskning har därför fått stor uppmärksamhet.
Kommentera
Artikel
Föräldrar frågar ibland ”Vad har ni gjort i dag, har ni bara har lekt?” Ur deras perspektiv är det en berättigad fråga. Det är pedagogernas ansvar...
Kommentera
Artikel
Barns väg till trygghet i förskolan kräver medvetna pedagoger som stöttar barnen i vardagen. För att vidareutveckla verksamheten och hitta metoder...
Kommentera
Artikel
Svårigheter med kommunikation och samspel är dominerande när barn bedöms vara i behov av särskilt stöd i förskolan. Men frågan är vad som är hönan...
Kommentera (1)