Specialpedagogik


Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.

Artikel
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Liten grupp, stor grupp … Vad fungerar bäst när det handlar om specialpedagogisk hjälp? Det finns olika alternativ men kan de kombineras?
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur kan leken stödja barn med autism och andra svårigheter? Vad är så kallade speciella lekgrupper och hur arbetar en pedagog som fått i uppdrag att...
Kommentera
6 gillar
Artikel
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet...
Kommentera
Artikel
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det kan du som...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Specialpedagog Eva-Maria Riddar berättar hur olika typer av språkstimulerande material kan användas för att skapa lärorika stunder, där barnen på ett...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Att teckna nyckelorden i det man säger samtidigt som man pratar kan kallas tecken som stöd, babytecken eller TAKK. Men vad man än väljer att kalla...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Ett pussel som både seende förskolebarn och synskadade förskolebarn med svår synnedsättning eller blindhet kan använda, det har Frida McCabe tagit...
Kommentera
Artikel
Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurser fokuserar på erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Ett kollegialt lärande som visat sig ge nya...
Kommentera
Artikel
Finns det barn med tics eller Tourettes syndrom på din förskola, och hur kan i så fall den pedagogiska verksamheten anpassas till dessa barn?...
Kommentera
Artikel
Ett barn som ofta harklar sig, gör grimaser, kastar med huvudet, smackar eller göra andra ljud och rörelser utan att verka kunna styra det själv kan...
Kommentera
Artikel
”Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning” är en baskurs för dig som arbetar med barn med synnedsättning. Det är en kurs i...
Kommentera