Utomhuspedagogik


Utomhuspedagogik

Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.

Artikel
Hösten är en tid då nya barn ska vänja sig vid förskolans kultur. Då passar det bra med kreativ, kravlös lek utomhus. Skapande utomhus ger möjlighet...
Artikel
Det finns många fördelar med att träna matematik utomhus, men det blir inte automatiskt bra för att man går ut. Man måste också se till att barnen...
Artikel
I skogen kan man både enkelt och billigt integrera alla läroplanens mål. Inte minst är det en bra miljö för att arbeta mer genusmedvetet. Det...
Artikel
”Gå ut och lek!”, den uppmaningen har vi väl alla hört som barn. Men varför ska barn egentligen gå ut och leka? Jo, för att utomhuslek i en fri miljö...
Artikel
En privat I Ur och Skur-förskola mitt i miljonprogramsområden hör inte till vanligheterna, men några problem med att fylla platserna har man inte på...
Artikel
Att tycka om och känna sig trygg i vattnet är den viktiga grunden för att lära sig simma. Då blir det lättare att lära sig att simma både på rygg och...
Artikel
Lärarledda initiativ kan handla om att göra något utöver det vanliga, något där barnen får känna ett sug i magen och utmana sig själva – utmaningar...