Ledarskap


Ledarskap

Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.

Artikel
Intresset för samverkan mellan förskola och skola blev en ingång till Karin Rönnermans aktionsforskning. Idag är hon professor vid Göteborgs...
Artikel
Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar en granskning som...
1 gillar
Artikel
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir det ett fantastiskt verktyg för motivation och...
1 gillar
Artikel
I de nya allmänna råden för förskolan är skrivningar om resursfördelning, riktat mot förskolechefer, en nyhet. Utöver det finns det ett nytt avsnitt...
Artikel
Hur framgångsrikt ditt ledarskap blir beror på en mängd olika faktorer. Att du kan konsten att reflektera över din egen ledningsförmåga är en av de...
Artikel
Det talas ofta om att chefer behöver ha ett coachande förhållningssätt. Vad innebär coaching egentligen? Är det en trend eller finns det ett...
Artikel
En artikelsamling med artiklar om omsorg vid kris och sorg på förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
Artikel
Att känna till vanliga reaktioner vid kriser hjälper dig att förstå dig själv när något svårt händer, så att du kan behålla professionaliteten och gå...
1 gillar
Artikel
Många förskolechefer kan behöva ta större ansvar för att leda det pedagogiska arbetet, och de behöver också bättre förutsättningar för att utveckla...
Artikel
Inte sällan framhålls betydelsen av att utveckla en för verksamheten gemensam idé – en vision eller en profil – som kan vara vägledande för arbetet....
1 gillar
Artikel
I två artiklar redogör Mikael Hellstadius för förskolechefens ansvar enligt den nya skollagen. En viktig förändring är att ledningsansvaret för...
Artikel
Här fortsätter Mikael Hellstadius genomgången av några av de viktigaste förändringarna när det gäller ledningsansvaret i förskolan. Denna andra och...