Fortbildning


Fortbildning

Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.

Artikel
För barn med explosivt beteende beror svårigheten att tåla frustration och att styra sig själv ofta på individuella sårbarheter av olika slag....
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som händer i omgivningen. I denna...
Kommentera (2)
13 gillar
Artikel
Nu satsar regeringen på kompetensutveckling i förskolan. Resurserna går bland annat till Läslyftet och till fortbildning kring språkutveckling.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Lärarlegitimation infördes hösten 2011. Men vad gäller för förskollärare som är färdigutbildade och jobbar ute i verksamheten? Hur ansöker man?...
Kommentera
Artikel
Fler vuxna, mer utevistelse och en annan lärarroll. – Jag lockades av att få arbeta med pedagogiskt arbete på ett friare sätt. Att arbeta med barns...
Kommentera
Artikel
En artikelsamling med artiklar om omsorg vid kris och sorg på förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
Kommentera
Artikel
Demokratin och mångfalden är något vi alla måste värna om. Att gå kursen Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan är ett sätt...
Kommentera
Artikel
En svår händelse i hemmet påverkar ofta barnets beteende i förskolan. Som pedagog gäller det att finnas till hands för barnet i förskolans vardag,...
Kommentera
Artikel
En god föräldrasamverkan är avgörande när ett barn varit med om en svår händelse i hemmet. Men hur får man som pedagog till en bra dialog med...
Kommentera
Artikel
När barnet varit med om något svårt kan förskolan innebära trygghet och lindring, och medföra att barnet lättare återhämtar sig. Men olika barn...
Kommentera
Artikel
Att känna till vanliga reaktioner vid kriser hjälper dig att förstå dig själv när något svårt händer, så att du kan behålla professionaliteten och gå...
Kommentera
1 gillar
Artikel
När det akuta krisskedet lagt sig fortsätter arbetet med att hantera krisen. Intensiteten minskar gradvis och livet återgår mer och mer till...
Kommentera