Fortbildning


Fortbildning

Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.

Artikel
Den reviderade läroplanen ger naturvetenskapen en framskjuten plats i förskolans verksamhet. Den här filmen vill inspirera er att arbeta med de...
Kommentera
2 gillar
Artikel
80 miljoner kronor anslås under 2011–2014 till nya forskarskolor, vilket ger 200 lärare och förskollärare möjlighet att gå en forskarutbildning med...
Kommentera
Artikel
Pedagogistautbildningen vid Reggio Emilia Institutet fungerar inte som någon enskild karriärväg. Nej, för att gå den krävs att organisationen där man...
Kommentera