Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Riskerar förskolan att utvecklas till en Big Brother-värld i miniatyr där barnen närmast kontinuerligt fotograferas, filmas och dokumenteras? Det är...
2 gillar
Artikel
Pedagogisk omsorg har inte samma krav på personalens utbildning och det pedagogiska innehållet men ska ändå enligt Skollagen stimulera barns...
Artikel
I tre sammanhängande delar studerar Magnus Kihlbom den svenska förskolan ur olika, centrala perspektiv. I denna tredje och avslutande del diskuterar...
Artikel
I tre sammanhängande delar studerar Magnus Kihlbom den svenska förskolan ur olika, centrala perspektiv. I denna andra del handlar det dels om ett...
Artikel
”Vi bedömer inte barn i förskolan”, ett inte helt ovanligt påpekande från lärare i förskola. Bedömningar är något som skolan håller på med och något...
Artikel
Den samhällsekonomiska krisen under 90-talet ledde till starkt utökade barngrupper och minskad personaltäthet, en kvalitetssänkning som ännu inte...
Artikel
Den nya skollagen innebär mycket stora förändringar för fristående förskolor. Det friutrymme som tidigare fanns jämfört med kommunal förskola har...
1 gillar
Artikel
Vad har vi gjort i dag? Vad tyckte barnen om aktiviteterna, och hur tyckte vi själva att det gick? En enkel vardagslogg kan hjälpa till att...
4 gillar
Artikel
I förskolan får personalen mer än i någon annan verksamhet insyn i barns och föräldrars liv. Här redogör Staffan Olsson för viktiga regler och etiska...
Artikel
Här får du tips om en rad intressanta och användbara böcker om att dokumentera i förskolan.
Artikel
Foto, film och ljudinspelning är vanliga metoder för att dokumentera vardagen i förskolan. I tre artiklar går vi igenom metoderna var för sig och ger...
Artikel
Pedagogerna i förskolan måste vara delaktiga och kritiska i arbetet med att ta fram dokumentations- och bedömningsverktyg, annars finns en risk att...