Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
En viktig fördel med den pedagogiska dokumentationen är att den fungerar som ett stöd och även för personalens utveckling. Genom dokumentationen lär...
Kommentera
Artikel
Att använda videokamera i dokumentationsarbetet är speciellt lämpat för att fånga interaktionen mellan personal och barn, eller mellan barnen. Här...
Kommentera
Artikel
Ljudinspelning är ett värdefullt redskap om man till exempel vill följa barnens språkutveckling. Du kan göra barnintervjuer eller spela in ljud under...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Foto, film och ljudinspelning är vanliga metoder för att dokumentera vardagen i förskolan. I tre artiklar går vi igenom metoderna var för sig och ger...
Kommentera
Artikel
Pedagogerna i förskolan måste vara delaktiga och kritiska i arbetet med att ta fram dokumentations- och bedömningsverktyg, annars finns en risk att...
Kommentera
Artikel
Aktionsforskning är en beprövad metod för att utveckla och förbättra pedagogisk verksamhet. Men hur ska man hinna med det inom ramen för den hektiska...
Kommentera
Artikel
Annika Persson-Åkeblom är pedagogisk konsult och hämtar sin inspiration från den pedagogiska filosofi som finns i Reggio Emilia, Italien. Här skriver...
Kommentera
Artikel
När det gäller bedömningar i förskolan har en kursändring skett på senare tid. Den politiska styrningen har påverkat detta. Men kan det finnas risker...
Kommentera
Artikel
I förskolans dokumentationspraktik förekommer ibland personbedömningar, som kan vara personlighetspsykologiskt grundade och saknar stöd i förskolans...
Kommentera
Artikel
Här belyser Ann-Christine Vallberg Roth hur dokumentation och bedömning kan betraktas utifrån den reviderade läroplanen. Hon tar också upp den...
Kommentera
Artikel
Varför är det viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik? Och hur ska det egentligen gå till? Hans Persson, författare i till flera böcker i...
Kommentera
Artikel
I en tidigare artikel här på Förskoleforum har du kunnat läsa om förskolan Stormhatten som fått Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för sitt...
Kommentera
3 gillar