Föräldrasamverkan


Föräldrasamverkan

Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.

Artikel
Syftet med inskolning till förskolan kan tyckas självklart, men en förälder kan ha många tankar och föreställningar kring vad det innebär och hur det...
Artikel
På olika förskolor väljer man olika modeller för inskolning, kortare eller längre. Men oavsett inskolningsmodell behöver man som pedagog vara...
3 gillar
Artikel
En tipsrunda med matematiktema är en rolig aktivitet som passar bra på Förskolans dag, öppet hus eller andra speciella dagar. Här får du förslag på...
2 gillar
Artikel
Attentatet i Stockholm fredagen 7 april berör oss alla. Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd om hur du kan möta barnen. Hur hanterar man barnens...
Artikel
Att ha en egen docka som man varit med och tillverkat hemma kan innebära en stor trygghet när man är ny på förskolan. På många förskolor använder man...
1 gillar
Artikel
Förskolan har haft en egen läroplan i snart 20 år. Trots det lever ordet dagis kvar i folkmun. Varför – och hur påverkar det verksamheten?
3 gillar
Artikel
En god föräldrasamverkan är avgörande när ett barn varit med om en svår händelse i hemmet. Men hur får man som pedagog till en bra dialog med...
Artikel
Är det okej att barn i förskolan hämtas av mycket unga syskon? Får förskolan lämna över barnet om den som hämtar verkar berusad? Vad gäller när...
Artikel
Börjar förskolans tillsynsansvar när barn och vårdnadshavare kommer innanför förskolans grind, eller först när personalen tagit emot barnet? Är...
Artikel
Fördelarna med att bjuda in såväl barn som föräldrar till att själva vara delaktiga i utformningen av förskolans pedagogiska miljö är många. Här...
4 gillar
Artikel
Förskolans läroplan (reviderad 2010) finns även i en version på engelska. Här kan du hämta den.
Artikel
Staffan Olsson är aktuell med en ny upplaga av handboken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Vilka är de viktigaste förändringarna i...