Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
Den omtalade norska filmen Barndom handlar om förskolan och har skapat debatt om lekens betydelse. Här får du träffa filmaren och skribenten Margreth...
1 gillar
Artikel
Nu kan du som arbetar inom förskolan delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur digitaliseringen ska förverkligas i framtiden. Detta...
1 gillar
Artikel
Källkritik i förskolan handlar om att medvetandegöra barnen och att lära dem att ställa frågor. Detta enligt Linda Malmsten, verksamhetsutvecklare...
1 gillar
Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna...
9 gillar
Artikel
I Göteborg är merparten av de 178 fria förskolorna småskaliga kooperativ. En ny resursfördelningsmodell skapar problem för dessa. "Ungefär 5 000 barn...
Artikel
Ny forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns...
6 gillar
Artikel
I månadsskiftet oktober–november infaller Alla helgons dag och Halloween. Men vilken dag är vilken och hänger de på något sätt ihop? Nordiska Museets...
Artikel
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetar på olika sätt med att stötta kommunerna i kompetensförsörjningsfrågan inom förskolan. Bland annat genom...
Artikel
Barngruppernas storlek och antalet barn per årsarbetare i Borås har minskat under perioden 2014–2018. Förändringen beror på att förskolor har kunnat...
Artikel
Hämta och lämna är inte längre bara förälderns sak. Nannys blir ett allt vanligare inslag på förskolegården. – Hämtning från förskola är det som...
Artikel
En pressad situation med få anställda och stora barngrupper. Detta märks förstås i de politiska partiernas utspel och program kring förskolan och...
Artikel
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står upp för barnens delaktighet, skapar...
5 gillar