Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna...
Kommentera (1)
7 gillar
Artikel
I Göteborg är merparten av de 178 fria förskolorna småskaliga kooperativ. En ny resursfördelningsmodell skapar problem för dessa. "Ungefär 5 000 barn...
Kommentera
Artikel
Ny forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns...
Kommentera
4 gillar
Artikel
I månadsskiftet oktober–november infaller Alla helgons dag och Halloween. Men vilken dag är vilken och hänger de på något sätt ihop? Nordiska Museets...
Kommentera
Artikel
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetar på olika sätt med att stötta kommunerna i kompetensförsörjningsfrågan inom förskolan. Bland annat genom...
Kommentera
Artikel
Barngruppernas storlek och antalet barn per årsarbetare i Borås har minskat under perioden 2014–2018. Förändringen beror på att förskolor har kunnat...
Kommentera
Artikel
Hämta och lämna är inte längre bara förälderns sak. Nannys blir ett allt vanligare inslag på förskolegården. – Hämtning från förskola är det som...
Kommentera
Artikel
En pressad situation med få anställda och stora barngrupper. Detta märks förstås i de politiska partiernas utspel och program kring förskolan och...
Kommentera
Artikel
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står upp för barnens delaktighet, skapar...
Kommentera
5 gillar
Artikel
Förkortad arbetstid och hälsosatsning ger många sökande till förskollärar- och barnskötartjänster på Siriusgatans förskola i Bergsjön.
Kommentera
Artikel
Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk med en mycket tydligare läroplan. Vilka konsekvenser får detta för det pedagogiska...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskoleupproret berättar om barngrupper som växer och personal som inte orkar. Nu har man publicerat över 1 600 inlägg från förskollärare och...
Kommentera