Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
Pedagoger, chefer, föräldrar, Barn- och utbildningsnämnder, politiker – det finns många som är engagerade i den svenska förskolan. Och det är förstås...
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Allt fler jätteförskolor poppar upp i Sverige. Förskoleforum har undersökt vilka för- och nackdelar som finns med den här typen av förskolor. Vad...
Kommentera
Artikel
Sara Folkman har studerat lyssnandet i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Hennes licentiatavhandling har väckt blandade reaktioner i...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Introduktionsförskola – vad är det för något? Begreppet introduktionsförskola har börjat att dyka upp på olika håll runt om i Sverige.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Tuffa tjejer och känsliga killar? Nu intar dragqueens Stockholms stadsbibliotek för att lyfta den normkritiska debatten. Men även i förskolan går det...
Kommentera
Artikel
Språkbad är centralt på Porfyrgårdens förskola i Älvdalen. Här satsar man på den hotade språkvarianten älvdalska, för att kunna bevara den för...
Kommentera
Artikel
Förskolan har haft en egen läroplan i snart 20 år. Trots det lever ordet dagis kvar i folkmun. Varför – och hur påverkar det verksamheten?
Kommentera
3 gillar
Artikel
Lisa Möller, enhetschef på Förskoleförvaltningen, berättar om Malmö stads program för byggandet av förskolor. Det funktionsprogram som tagits fram...
Kommentera
Artikel
Ämnesprofilerade förskolor av olika slag är vanligt förekommande i hela landet. Men vad bidrar en idémässig profilering av förskolan till, och för...
Kommentera
Artikel
Barnkulturdesign handlar om att designa för barn tillsammans med barn. När barnen är med i designprocessen öppnar vi upp för fantastiska möjligheter...
Kommentera
Artikel
I Örebro kommun har namnskyltarna nu gjort sitt intåg i förskolan. Vilka är för- och nackdelarna? Förskoleforum har pratat med både personal och...
Kommentera
Artikel
Ju större den genomsnittliga barngruppen är i kommunens förskolor desto mindre nöjda är föräldrarna. Samma mönster finns också när det gäller...
Kommentera