Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
Barnkulturdesign handlar om att designa för barn tillsammans med barn. När barnen är med i designprocessen öppnar vi upp för fantastiska möjligheter...
Artikel
I Örebro kommun har namnskyltarna nu gjort sitt intåg i förskolan. Vilka är för- och nackdelarna? Förskoleforum har pratat med både personal och...
Artikel
Ju större den genomsnittliga barngruppen är i kommunens förskolor desto mindre nöjda är föräldrarna. Samma mönster finns också när det gäller...
Artikel
Även föräldrar som arbetar nätter, helger och i övrigt på obekväm arbetstid kan ha behov av att få tillgång till omsorg om sina barn för att kunna...
Artikel
Att det finns barn som behöver vara på förskolan även på julafton väcker stor diskussion bland förskolepersonal. Det finns många röster både för och...
Artikel
På Facebook flödar åsikterna. Även när det gäller förskolan. Sociala medier används allt mer av både förskolor och föräldrar för att informera eller...
Artikel
Samlingen är av tradition en vanlig aktivitet på förskolan. Men vilket syfte fyller den egentligen? Och blir resultatet det som läroplanen avser?
2 gillar
Artikel
Finns det normer som får styra förskolans verksamhet utifrån pedagogers behov och intressen, och inte utifrån barnens och våra styrdokument? Ja,...
Artikel
Arbetet i förskolan kräver bra kläder och slitaget är ofta påtagligt. Men vem ska betala för kläderna? Det är en omtvistad fråga.
Artikel
Det är välbelagt att fysisk närhet är positivt för barns välbefinnande, men få studier har undersökt hur pedagoger i praktiken förbereds för och...
Artikel
Elza Dunkels intresserar sig för maktfrågor och forskar för att göra världen mer rättvis. Barns och ungdomars säkerhet och deras lärande på internet...
Artikel
Barnmisshandeln i Sverige har ökat drastiskt de senaste decennierna. Vad ska förskolan vara uppmärksam på och när ska man anmäla?