Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
Den samhällsekonomiska krisen under 90-talet ledde till starkt utökade barngrupper och minskad personaltäthet, en kvalitetssänkning som ännu inte...
Artikel
Denna artikel är skriven som ett öppet upprop till lokala, nationella, regionala och globala ledare, för att de ska säkra världens framtid genom att...
Artikel
I vilka fall har föräldrar rätt att begära förskoleplats i annan kommun än den där barnet är skrivet? Och får barn som har växelvis boende hos...
Artikel
Enligt skollagen ska kommunen erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Men vad gäller när föräldrarna önskar en specifik förskola? Vad räknas som ett...
Artikel
Professor emeritus Gunilla Halldén ger i tre sammanhängande artikeldelar bakgrunden till dagens svenska förskola. I denna tredje del menar hon att vi...
Artikel
Professor emeritus Gunilla Halldén ger i tre sammanhängande artikeldelar bakgrunden till dagens svenska förskola. I denna andra del granskar hon...
Artikel
Professor emeritus Gunilla Halldén ger i tre sammanhängande artikeldelar bakgrunden till dagens svenska förskola. I denna första del redogör hon för...
Artikel
I förskolan får personalen mer än i någon annan verksamhet insyn i barns och föräldrars liv. Här redogör Staffan Olsson för viktiga regler och etiska...
2 gillar
Artikel
Utbytesprogrammet Atlas partnerskap ger förskolor möjligheter att samarbeta med länder i hela världen. På Orkesterns förskola i Skellefteå samarbetar...
Artikel
Behövs det fler män i förskolan? I så fall varför? Och hur kan man förklara att det så många ”pojkflickor”, medan man aldrig hör uttrycket ”...
Artikel
Vad innebär den låga andelen män i förskolan? Vilka krav och förväntningar möter män när de börjar arbeta i förskolan? Förväntas de tillföra ”manliga...
Artikel
I två artiklar delar Leif Strandberg med sig av sina tankar och åsikter när det gäller neuropsykiatriska diagnoser i förskolan. Ska förskolan...