Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
Professor emeritus Gunilla Halldén ger i tre sammanhängande artikeldelar bakgrunden till dagens svenska förskola. I denna andra del granskar hon...
Kommentera
Artikel
Professor emeritus Gunilla Halldén ger i tre sammanhängande artikeldelar bakgrunden till dagens svenska förskola. I denna första del redogör hon för...
Kommentera
Artikel
I förskolan får personalen mer än i någon annan verksamhet insyn i barns och föräldrars liv. Här redogör Staffan Olsson för viktiga regler och etiska...
Kommentera
Artikel
Utbytesprogrammet Atlas partnerskap ger förskolor möjligheter att samarbeta med länder i hela världen. På Orkesterns förskola i Skellefteå samarbetar...
Kommentera
Artikel
Behövs det fler män i förskolan? I så fall varför? Och hur kan man förklara att det så många ”pojkflickor”, medan man aldrig hör uttrycket ”...
Kommentera
Artikel
Vad innebär den låga andelen män i förskolan? Vilka krav och förväntningar möter män när de börjar arbeta i förskolan? Förväntas de tillföra ”manliga...
Kommentera
Artikel
I två artiklar delar Leif Strandberg med sig av sina tankar och åsikter när det gäller neuropsykiatriska diagnoser i förskolan. Ska förskolan...
Kommentera
Artikel
Det finns olika åsikter om detta med att diagnostisera förskolebarn med olika typer av neuropsykiatriska funktionshinder. En del menar att en...
Kommentera
Artikel
Karin Zetterqvist Nelson forskar om så kallade regnbågsfamiljer. Att välja att skaffa barn inom ramen för en homosexuell relation utmanar normerna...
Kommentera
Artikel
Att utgå från barnens bästa kan kännas som en självklarhet i förskolans verksamhet, men i många situationer blir det oavsiktligt pedagogernas egna...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I dagens förskoleklasser står leken och nyfikenheten i fokus. Verksamheten kan bedrivas fritt och flexibelt utan styrning från klocka och schema. Men...
Kommentera