Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
Snö och is är smått magiska material som kan användas på en mängd lärorika och spännande sätt. Här tipsar Sanne Björklund om hur ni kan utnyttja den...
3 gillar
Artikel
Ibland kan vi tycka att det ser lite skräpigt ut när det ligger material lite varstans ute på förskolegården. Men för barnen spelar det stor roll att...
1 gillar
Artikel
Hur gick tankarna när de skapade ett gemensamt torg på förskolan Trollet i Kalmar? Christina Nilsson, torgetpedagog, berättar om torget som...
3 gillar
Artikel
Nu finns det ett nätverk för forskare och förskollärare som arbetar med bilderböcker. Nätverket heter Les i nordiske barnehager, drivs av Högskolan i...
1 gillar
Artikel
Grej of the Day, GOTD, är en metod som fått stor spridning i skolans värld och som nu även nått förskolan. På Soldalens förskola i Ystad har man...
6 gillar
Artikel
Genom att odla tillsammans i förskolan skapas många möjligheter till samtal om växter, mat och konsumtion. Att så frön, vattna, se dem gro och växa...
4 gillar
Artikel
På Krossverket finns en pedagogisk miljö där det digitala möter det analoga på ett fascinerande och lustfyllt sätt. Hit kan barngrupper tillsammans...
17 gillar
Artikel
Sara Folkman har studerat lyssnandet i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Hennes licentiatavhandling har väckt blandade reaktioner i...
2 gillar
Artikel
En förskola innehåller olika sorters rum. Hur gör man för att få dem att fungera på bästa sätt? Det kom en fråga till vår expert Leif Strandberg om...
5 gillar
Artikel
Många pedagoger anser att möjligheten att samspela och kommunicera med barnen är det som påverkas mest när barngruppsantalet uppfattas so
3 gillar
Artikel
Solmogna vinbär och mjuka lammöron. En doftande myntakvist och ett rasslande bladverk. – Barn tar in omvärlden med alla sina sinnen och måste få...
3 gillar
Artikel
Drömmer ni om ett inspirerande rum för estetiskt skapande och undersökande – ett rum med ett rikt utbud av spännande material? I den här...
4 gillar