Arbetsmiljö och säkerhet


Arbetsmiljö och säkerhet

Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.

Artikel
Vinterkräksjukan och många andra former av "magsjuka” är oerhört smittsamma. Men smittspridningen kan minimeras med rätt rutiner. Här berättar...
Artikel
Astma, allergi och födoämnesöverkänslighet är i dag mycket vanligt bland barn i Sverige. Trots det saknar många förskolor ett förebyggande...
Artikel
Barngruppens sammansättning, konflikter i arbetsgruppen och ökat administrativt arbete stressar anställda inom förskolan. Detta visar ett nyligen...
Artikel
Ljudsituationen är den arbetsmiljöfaktor som förskolans personal upplever som den mest besvärande. Vad innebär det för hörseln och välbefinnandet att...
Artikel
Förskolans miljö orsakar ökande hörselproblem bland personalen. Fredrik Sjödin har undersökt ämnet i sin avhandling ”Buller i förskolan – hälsa och...
Artikel
Naturskyddsföreningen är Sveriges största ideella miljöorganisation. Nu satsar de på förskolan. – Många kommuner har i dag miljöprogram eller...
Artikel
Stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer är vanliga problem inom förskolan. Nu avser Arbetsmiljöverket att komma till rätta med problemen och...
Artikel
Stressrelaterad ohälsa bland personalen i förskolan ökar. Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på varför det är så och vad man kan göra åt det.
1 gillar
Artikel
Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningar hos barn. Anna Claesson Ahlin ger viktiga rekommendationer för man ska agera om ett...
Artikel
Hur står det egentligen till med inomhusmiljön i våra förskolor? Dan Norbäck redovisar fakta från både svenska och utländska studier och jämför ”...
Artikel
Luftkvaliteten har stor betydelse för upplevelsen av inomhusmiljön. Här kan du läsa mer om ventilation, städning och så kallade sjuka hus.