Maten och måltiden


För att samvaron vid måltiden ska bli lyckad, behövs lagom portioner av flera olika saker: lämplig mat för barnens olika åldrar, en god attityd, en vilja att skapa en trivsam stund tillsammans samt ett ständigt utvecklande av bordsskick och sociala färdigheter. Men allergi- och överkänslighetsbesvär är ganska vanliga på förskolorna idag, det kan du läsa om i flera artiklar här. Om hur barn med särskilda behov närmar sig matsituationen skriver Ann-Marie Andersson, adjunkt i mat- och måltidskunskap med inriktning specialpedagogik, i ”Maten och måltiden för barn med autism”.

Artikel
I Stenungsund driver man projektet ”Sinnenas mat i förskolan”. Det handlar om att nå såväl olika kunskaper som lust att äta och lust att lära – genom...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Läs om lärandeaspekter och pedagogernas förhållningssätt vid måltidssituationerna. Det går att ändra på villkoren för samspelet vid matbordet!
Kommentera
Artikel
Det finns goda förutsättningar att koppla måltidens många dimensioner till läroplanens mål, men långt ifrån alla förskolor gör det i praktiken. Vad...
Kommentera (1)
Artikel
På förskolan Olof Persgården är barnen alltid välkomna till köket om de vill hjälpa till eller bara är nyfikna på vad det är som doftar så gott. De...
Kommentera
Artikel
Vilka svårigheter kan uppstå i måltidssituationen för barn med ADHD? Här får ni tips om pedagogiska strategier för en fungerande vardag på förskolan...
Kommentera
Artikel
Det är inte ovanligt att det uppstår problem i samband med måltider där barn med autism och Asperger syndrom är involverade. Vad gör man t.ex. när...
Kommentera
Artikel
Grundtanken i Saperemetoden är att genom maten och med hjälp av alla våra sinnen väva in olika ämnesområden och kunskaper. Allt sker på ett lekfullt...
Kommentera (1)