Formulär och mallar


mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Här får du veta vilka krav som ställs på förskolans dokumentation i samband med särskilt stöd eller kränkande behandling. Här kan du också ladda ned...
Artikel
I en tidigare artikel här på Förskoleforum har du kunnat läsa om förskolan Stormhatten som fått Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för sitt...
3 gillar
Artikel
I Skolverkets broschyr Förskolan är till för ditt barn får föräldrar en lättillgänglig och matnyttig information om förskolans uppdrag och...
1 gillar
Artikel
När ett barn på förskolan bits krävs information och insatser för alla berörda. Elinor Schad har satt samman en konkret handlingsplan som inkluderar...
1 gillar
Artikel
Elisabeth Planander Förskolor i Helsingborg delar här med sig av en mall för utvärdering av genomförda utvecklingssamtal.
Artikel
När det är idétorka kan det vara bra att snabbt ha inspiration till hands. Här hittar du mallar till lektips i fickformat.
Artikel
När man arbetar med arbetsmiljöfrågor är det A och O att gå till väga på ett systematiskt sätt. På så sätt upptäcker ni risker i tid och kan åtgärda...
Artikel
Vilket förhållningssätt har personalen till barnen? Vad gör de vuxna tillsammans med barnen, och hur gör de det? Hur pratar de med barnen? Det bästa...
Artikel
Det finns inga genvägar. Att föräldrarna märker barnens saker med namn är det bästa sättet att hålla reda på grejerna. Det finns många sätt att göra...
Artikel
Att ha förberett sig med en enkel pandemiplan kan underlätta mycket om den s.k. svininfluensan slår till mot förskolan.
Artikel
Att öppna förskolan och ta emot barn och föräldrar på ett bra sätt är en viktig daglig rutin. Den här mallen hjälper er på ett enkelt sätt att...
Artikel
En rutinbeskrivning för utomhusvistelsen kan innehålla alltifrån övergripande pedagogiska mål till praktiska frågor och säkerhetsrutiner. Med den här...