Litteraturtips Lek och lärande


Litteraturtips

Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.

Artikel
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskolläraren, utbildaren och inspiratören Mallo Vesterlund har skapat verbet ”musikspråka”, och hon uppmanar alla i förskolan att börja med det så...
Kommentera
Artikel
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet...
Kommentera
Artikel
Vad pågår djupt där inne, i barnets hjärnvindlingar? Det arbetar Torkel Klingberg och hans forskarteam med att undersöka. De fokuserar på hjärnan och...
Kommentera
Artikel
Det finns många olika uppfattningar om lekens roll och betydelse. I boken ”Lek på rätt väg? På spaning efter leken” samlas några av Skandinaviens...
Kommentera
Artikel
I boken ”Språklig sårbarhet i förskola och skola” visar forskare och specialpedagoger på nya sätt att möta hinder och utmaningar i barns...
Kommentera
Artikel
Kropp, rörelse och hälsa i förskolan är en både teoretisk och praktisk bok om barn, fysisk aktivitet, lek och rörelse. Den tar upp allt ifrån motorik...
Kommentera
Artikel
Är kreativitet en medfödd talang eller något som går att lära sig? Och vilken betydelse har kreativiteten i förskolans vardag? Om det handlar Mirella...
Kommentera
Artikel
Boken Lärandets grogrund har skrivits av Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan på uppdrag av Skolverket och visar hur läroplanens mål kan...
Kommentera
Artikel
– Min förhoppning är att jag lyckats göra psykologiska teorier lättillgängliga och användbara i förskolans värld. Möt förskolepsykologen Anna...
Kommentera
Artikel
Hur skapar man förutsättningar för bästa tänkbara språkmiljö i en flerspråkig förskola? Det får du hjälp med i boken Språkstimulera och dokumentera i...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Här får du tips om bra böcker som beskriver barns tidiga läs- och skrivutveckling och visar hur man kan stimulera intresset i förskola och...
Kommentera