Rymden


rymden

Rymden verkar vid första anblicken vara ett naturvetenskapligt tema men vid närmare eftertanke går det att täcka in många olika områden förutom det naturvetenskapliga. Språk och matematik – exempelvis det nya ordet ”stjärntals” som många barn använder. Kreativt skapande och konstruktion. Och inte minst alla de viktiga livsfrågor som vi kan vända och vrida på. Filosofi och fysik ligger närmare varandra än man kanske tror! Att titta upp mot himlen en stjärnklar natt sätter igång existentiella tankar hos både vuxna och barn – var kommer vi ifrån, varför finns vi just här och finns det annat liv i rymden? Men också tankar om mängd, avstånd, hastighet, lyft- och tyngdkraft.

Artikel
Ett studiebesök på ett science center är ett roligt och inspirerande sätt att göra naturvetenskap konkret och spännande för barnen. Här får ni känna...