RUS – Trygg i förskolan


RUS-modellen används på många förskolor runt om i landet. Förskollärarna Camilla Lindgren och Tuula Torro, som har varit delaktiga i att arbeta fram RUS, skriver här på Förskoleforum om modellen och om hur den praktiskt kan användas i verksamheten. Grunden för alla barns utveckling är att de känner trygghet – i sin miljö, med kamrater och med vuxna i sin närhet. RUS går ut på att observera och dokumentera barnets utveckling utifrån aspekter av trygghet och genom en enkel loggbok följa barnet över hela tiden i förskolan.

Artikel
RUS är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. I sin nya bok ”Pedagogens tysta kunskap” presenterar Tuula Torro och...
1 gillar
Artikel
Det är förskolans ansvar att skapa ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Föräldrarna ska bemötas med respekt och en förälders värdighet får...
1 gillar
Artikel
I samband med måltiden utforskar barn ofta gränssättningar. Och har ett barn väl vågat skrida över en gräns är det lätt att fler barn följer efter....
4 gillar