Montessori


Montessoripedagogiken har sitt ursprung i Maria Montessoris tankar från början av 1900-talet. Hennes tankar präglades av att naturen utrustat barnet med egenskaper för att underlätta inlärning och hon hade en stark tro på barnets inre drivkraft, rikedom och kompetens. I dag finns Montessoripedagogiken spridd över hela världen. I det här temat kan du fördjupa dig kring den teoretiska bakgrunden och den praktiska verksamheten i Montessoriförskolorna.

Artikel
Hur ser det ut i montessoriförskolornas barngrupper i dag, storleksmässigt och åldersmässigt? Vad är positivt och vad är negativt? Bodil Cronquist...
Artikel
Montessoripedagogiken bygger på barnets självständighet och lärarens uppgift är att inspirera, stimulera och handleda barnet. Bodil Cronquist...
Artikel
God mat, trevlig miljö, givande samtal, trivsam stämning och stort engagemang är viktiga komponenter i montessoriförskolans måltidssituationer....
Artikel
Maria Montessori Institutet erbjuder montessoriutbildningar enligt AMI:s riktlinjer. Det är ett opolitiskt, icke vinstdrivande institut i Sverige....
Artikel
”Följ barnet” är ett känt Maria Montessori-citat, som handlar om att erbjuda aktiviteter som barnen själva visat att de vill arbeta med. Här berättar...
2 gillar
Artikel
Kerstin Signert är den första forskare i Sverige som disputerar på Maria Montessoris pedagogik. Ja, faktiskt i hela Norden!
Artikel
Montessoripedagogiken främjar rörelse och dans. Danspedagogen Benedikte Sundström Esperis arbete handlar om att länka teori och praktik i en estetisk...
1 gillar
Artikel
Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund delar med sig av ett aktivitetsbokningssystem som de tycker fungerar mycket bra. I stället för ständiga...
1 gillar
Artikel
Maria Montessoris pedagogik är en av flera inspirationskällor till den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia. Men hur är det med övriga likheter?...
1 gillar