Pedagogisk omsorg


Sedan 2009 ingår det som tidigare kallades för familjedaghem tillsammans med andra omsorgsformer som t ex omsorg på obekväm tid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet i det som i lagtexten kallas Annan pedagogisk omsorg. De flesta kommuner erbjuder någon form av pedagogisk omsorg, även om det inte finns något krav på att det ska erbjudas. Vanligast är familjedaghem, men i takt med att fler föräldrar arbetar obekväma arbetstider så blir omsorg på nätter och helger allt vanligare. 

I vårt tema belyser och uppmärksammar vi de som arbetar inom och utvecklar den pedagogiska omsorgen ute i kommunerna. Vi lyfter fram goda exempel och visar på hur lagar och regler kan omsättas i stimulerande och lärorik verksamhet för barn och pedagoger. 

Artikel
I den tredje och sista delen i serien om att möta barn med trauma i förskolan, fördjupar vi oss i det konkreta arbetet med att främja traumamedvetna...
Artikel
I andra delen i serien om att möta och arbeta med barn med traumatiska erfarenheter fördjupar vi oss i hur trauma påverkar hjärnans utveckling och...
Artikel
Vissa barn hörs, syns och märks. Andra barn registrerar, tar in och samlar intryck. Minna är mamma till en högkänslig dotter. "Förskolan har betytt...
Artikel
Någon gråter, en annan skriker högt och ett tredje barn börjar kasta sand. För ett högkänsligt barn kan de många intrycken under en helt vanlig dag...
3 gillar
Artikel
I detta avsnitt av Nya känsloskolan får du veta mer om vad som antagligen är det första programmet för självmedkänsla, utvecklat för barn. Syftet är...
Artikel
Allt fler höjer sina röster för att uppmärksamma barns stress, så även pedagoger i förskolan. Men det är lätt att missa signalerna. I den här...
3 gillar
Artikel
För att barnets hjärna ska utvecklas optimalt behövs interaktion och möten med andra människor. Vilken roll och betydelse har pedagogen i...
Artikel
Hur gör man när ett barn inte visar skuld eller förståelse för att ha gjort någon annan illa? Medkänslans pedagogik inriktar sig på självkännedom och...
Artikel
Efter inskolningsperioden har förhoppningsvis alla barn i barngruppen, både nya och gamla, landat och funnit sin plats i gemenskapen. Men lämningen...
4 gillar
Artikel
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med...
2 gillar
Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer...
1 gillar
Artikel
Vilka belastningsfaktorer som skapar stress hos ett barn med explosivt beteende är viktiga att känna till för att skapa bra förskolemiljöer. Men hur...
2 gillar