Barn med rörelsehinder


Barn med rörelsehinder
Barn med rörelsehinder möter vi då och då i förskolegrupperna. Ibland rör det sig om en tillfällig skada, ibland om ett mer bestående funktionshinder. I den svenska förskolan arbetar vi så långt det är möjligt för att alla barn ska inkluderas i den vanliga verksamheten. Därför är det extra viktigt att förskolepedagoger och annan personal är medvetna om hur barn med olika funktionsnedsättningar kan få samma möjlighet till stöd, stimulans, kommunikation, lek och utveckling som alla barn. För barn med rörelsehinder finns några faktorer som är extra viktiga att tänka på, exempelvis hur den fysiska miljön är utformad och hur barnen får möjlighet att samspela med varandra. I det här temat tittar vi närmare på vad forskningen säger och hur andra förskolor har löst olika situationer. 


Artikel
Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att...
5 gillar
Artikel
I denna del i artikelserien om tillgänglig lärmiljö presenteras ett diskussionsunderlag kring tillgänglig lärmiljö för barn med motoriska...
1 gillar
Artikel
Barnkonventionens alla rättigheter ska gälla för alla barn oavsett om de har någon form av funktionsnedsättning. Vad innebär detta i praktiken för...
Artikel
Att prata om olikheter är en viktig del i att förändra normer och skapa öppenhet. I den här artikeln får du en välfylld ”verktygslåda” att använda i...
3 gillar
Artikel
Fyråriga Ebba är ett av de funktionshindrade barn som går på förskola i Sverige. Att tala med hennes föräldrar om detta väckte många funderingar hos...
Artikel
Ätovilja är ett dolt och inte särskilt känt funktionshinder i förskolans värld. Men det förekommer och en del barn måste sondmatas. Sara är en av dem.
1 gillar
Artikel
Att få upptäcka sig själva, och att upptäcka världen – det är vad förskolan Habiliteket, i Täby utanför Stockholm, vill ge sina barn. Här går i dag...
Artikel
Här får du tips om bilderböcker som skapar förståelse för vad det innebär att vara barn och ha ett rörelsehinder. Här hittar du också litteratur för...
Artikel
Ett rörelsehinder begränsar ofta barnets möjligheter att inta en aktiv roll i samspelet med omgivningen, och det kan vara svårt att utveckla en väl...
Artikel
Barn med rörelsehinder upplever precis som alla andra barn glädje i att röra sig, och de allra flesta går i ”vanliga” förskolor tillsammans med...
Artikel
Vad krävs i förskolan för att alla barn ska utvecklas på bästa sätt? Räcker den ”vanliga” pedagogiken eller behövs specialpedagogik? Och i så fall:...
Artikel
I arbetet med barn med funktionshinder är det viktigt att inte glömma bort relationsperspektivet. Att vara lagom nära och kunna hålla sig lagom långt...