Arbetslagsledarutbildning – en kurs med fokus på ledarskap

Default image

En väl fungerande skola utmärks av tydlig ansvarsfördelning och tydliga roller, där ledare och pedagoger vet vad som förväntas av dem. Kursen ger dig praktiskt användbara verktyg för att göra ett svårt uppdrag begripligt, både för dig själv, rektor och övriga pedagoger.

Kursen består av följande delar:

Skapa tydlighet och stärk dig i din roll

  • Vad innebär det att vara arbetslagsledare och vilka förväntningar finns det?
  • Om konsten att gå från en kollegial relation till en utpräglad ledarroll.
  • Hur ett tydligt ledarskap gestaltar sig och hur du lever det i vardagen med kollegor, rektor, elever och föräldrar.
  • Hur du bäddar för en verklig dialog med ditt sätt att vara och agera. 
  • Hur du skapar tillit och mod hos medarbetarna. 

Lagar och regler  

  • delegation
  • erforderlig dokumentation
  • offentlighet och sekretess
  • en grundläggande genomgång av vad som är viktigt att tänka på vid skolans kontakter med hemmet.

Verktyg för att skapa kreativa möten

Du får i en kreativ mötesform verktyg för att själv skapa kreativa möten som genomsyras av ett tydligt syfte med engagerade mötesdeltagare som gör din skola mer processinriktad och mer skolutvecklande.

Betydelsen av insyn och öppenhet samt förekommande svårigheter i arbetslaget och hur du kan hantera dessa. Under kursen görs även en processkartläggning med nuläge – vägval – målbild.

Gruppen och grupprocesser

Arbetslagsledarutbildningen riktar sig till dig som arbetar som arbetsledare, enhetsledare eller utvecklingsledare i rollen mellan rektor och pedagog.

OBS! Kursen består av två heldagar!

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning