Arg flyttar in

Default image

Kursen hjälper dig att stötta barn med bristande impulskontroll och förebygga psykisk ohälsa.

Barn som mår bra och som kan handskas med sina känslor, välfungerande barngrupper, personal som kan och orkar ta emot starka känslor är väsentliga för att utveckla en förskola som alla inblandade mår bra i.

Maria-Pia Gottbergs kurs Arg flyttar in visar hur du kan hjälpa barn att sätta ord på vad de upplever och hitta nya strategier för att handskas med starka känslor och svåra utbrott. Metoden går ut på att synliggöra och låta känslorna flytta in och att samarbeta kring känslorna i stället för att motarbeta dem. Målet är att kunna styra sig själv med hjälp av känslorna i stället för att agera känslostyrt.

Som deltagare erhåller du verktyg för att lära barn att utveckla impulskontroll, stärka självkänsla, självkännedom och empati, hantera stress, oro och konflikter och utveckla sin språkliga förmåga för att hantera starka känslor.

Kursen är uppdelad på tre tillfällen. Mellan kurstillfällena får deltagarna reflektionsuppgifter samt möjlighet att prova olika strategier.

Kurstillfälle två och tre innehåller:

  • uppföljning
  • fördjupning
  • förankring för att därigenom ge möjlighet till ny kunskap
  • nya handlingsmönster.

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. Vart tjugonde barn beräknas ha ADHD och bristande impulskontroll. Många barn upplever stress och otrygghet i sin vardag. Vi skapar med denna kurs verktyg och visar hur du kan bemöta och stötta dessa barn. Det viktigaste verktyget är du själv och vi ger exempel på hur det går att arbeta förebyggande och att hjälpa de särskilt utsatta.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning