Att leda en digital förskoleutveckling

Default image

Den här utbildningen riktar sig till dig som är rektor. Du får stöd i att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskola samt en konkret verktygslåda för att agera som ledare, utmanare och inspiratör i den digitala utvecklingen. Du får också kunskap om digital etik och säkerhet relevant för förskolan.

Den nationella digitaliseringsstrategin är tydlig – det krävs ökad kunskap hos barn och personal, men också strategisk kompetens i IT-frågor på ledningsnivå. Det är rektor som ska ansvara för att verksamheten utformas så att barnen får tillgång till en rik lärandemiljö med såväl digitala som andra lärverktyg. 

I den här utbildningen får du som rektor stöd i att utveckla kompetens och strategier med målet att skapa en adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskola.

  • Konkret verktygslåda för att agera som ledare, utmanare och inspiratör i den digitala utvecklingen
  • Ledarperspektiv på digital etik och säkerhet när vi hanterar bilder och information om barnen och deras familjer

Med de digitala verktygen kan vi arbeta medvetet för att stödja och tillsammans med barnen dokumentera lärprocesser. Den moderna tekniken ger oss nya möjligheter att expandera barnens erfarenhetsvärld och ger dem ytterligare möjligheter att uttrycka sina tankar, erfarenheter och idéer. Elisabet Wahlström menar att pedagogen gör skillnad. Med kreativitet, lyhördhet och professionalitet skapar pedagogerna aktiviteter med digitala verktyg som stödjer lärprocesserna. Digitala verktyg ska underlätta pedagogernas arbete med kommunikation och dokumentation. 

Det är rektor som kan ge förutsättningarna för denna utveckling och skapa ett gemensamt lärande så att den digitala utvecklingen utgår från varje pedagogs förutsättningar.

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna läs- och reflektionsuppgifter.

Mer information