Att leda så det händer

Default image

Att leda en mångfacetterad verksamhet som förskolan kräver att man har en tydlig målbild, funktionella strukturer och ett medvetet och gott ledarskap. Denna utbildning ger dig möjligheten att utveckla dessa verktyg. En utbildning för rektorer i förskolan.

Utbildningens innehåll

  • Förskolechefens uppdrag och ansvar enligt lagar och styrdokument
  • Att leda det systematiska kvalitetsarbetet så att måluppfyllelse och utveckling sker
  • Ledarskap som utvecklar goda och effektiva organisationer

Läroplanen är ledstjärnan i arbetet, men ditt stöd, kunnande, engagemang och dina utmaningar är det som får en förskola att bli sin fulla potential för barn och personal.

Utbildning över fyra halvdagar. Uppgifter ges till deltagarna mellan utbildningstillfällena. 

Utbildningen är ett samarrangemang med Sefif. 

 

Mer information

Mer information och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning