Att leda sig själv och andra

Default image

En utbildning för förskollärare som har samordnings- eller utvecklingsansvar, t.ex. arbetslagsledare och förste förskollärare.

Utbildningen handlar om hur det är att vara en länk mellan förskolechefen och arbetslagen innebär möjligheter och utmaningar. Utbildningen stärker dig i rollen och ger dig verktyg att hantera situationer som uppstår. 

  • Att leda med uppdraget i styrdokumenteten som grund
  • Att leda andra – samtidigt som man är kollega
  • Hur vi använder arbetslagets möten på bästa sätt
  • Leda utvecklingen och att vara med om att skapa en gemensam målbild
  • Att leda med struktur och fördelning av ansvar i gruppen
  • Läroplanen är ledstjärnan i arbetet och i rollen som arbetslagsledare/förste förskollärare är du en central och viktig aktör.

Utbildningen består av tre halvdagsseminarier. Uppgifter ges till deltagarna mellan utbildningstillfällena. 

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning