Att möta förskolebarn med trauma eller svåra upplevelser

Default image

Under den här utbildningen får du kunskap och metoder att använda i mötet med barn som haft svåra upplevelser. 

I förskolan möter vi många barn som har varit med om svåra påfrestningar, vissa i så stor grad att de traumatiserats. Vad ska vi tänka på i mötet och hur skapar vi goda förutsättningar för dessa barn där utsattheten och sårbarheten inte alltid syns så tydligt?

Anna Hellberg lyfter både psykologiska teorier om trauma – hur påverkar svåra påfrestningar ett litet barn – och vilka konsekvenser trauma medför i den praktiska vardagen i förskolan. Med många konkreta exempel och tips tydliggör Anna hur vi skapar verksamheter där dessa barn får känna sig värdefulla, utvecklas och må bra.

MÅLGRUPP

Förskollärare, specialpedagoger och chefer i förskolan.

MÅL

Kunskap och metoder att använda i mötet med barn som haft svåra upplevelser.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

1,5–2 timmar eller enligt önskemål.

Köp av utbildningen görs via Studentlitteraturs webbplats.

Mer information