Att möta och förebygga explosivt beteende

Den här utbildningen i lågaffektivt förhållningssätt ger ökad förståelse om och verktyg för att hantera explosivt beteende i förskolan.

Illustration: Shutterstock.com.

En del barn har svårt att reglera sina känslor. Utmaningen för dem är att hantera både det som växer inom dem och det som händer i omgivningen. Som pedagog behöver man både ha förståelse för vad ett explosivt beteende hos ett barn kan handla om och strategier i stunden när ett kaosläge är ett faktum. 

En stor del i kunskapen är att förstå vad man själv triggas av och vilka känslor som väcks hos en själv i olika utmanande situationer. Med kunskap och ett medvetet förhållningssätt kan vi hantera explosivt beteende i stunden på ett sätt som främjar barnets utveckling och självkänsla. Kunskapen hjälper oss också i det förebyggande arbetet, där vi skapar tillgängliga lärmiljöer som ger alla barn förutsättningar att utvecklas optimalt och få goda erfarenheter i förskolan.

Kursinnehåll:

  • Vad kan orsaka ett explosivt beteende?
  • Hur möter vi explosivt beteende i stunden på bästa sätt?
  • Hur förebygger vi explosivt beteende i våra verksamheter?
  • Relationen som skyddsfaktor
  • Affektsmitta och ett lågaffektivt förhållningssätt

Föreläsning halvdag.

Mer information