Att möta och förebygga explosivt beteende

grafisk illustration nonfigurativ

Den här utbildningen i lågaffektivt förhållningssätt ger ökad förståelse om och verktyg för att hantera explosivt beteende i förskolan.

Illustration: Shutterstock.com.

En del barn har svårt att reglera sina känslor. Utmaningen för dem är att hantera både det som växer inom dem och det som händer i omgivningen. Som pedagog behöver man både ha förståelse för vad ett explosivt beteende hos ett barn kan handla om och strategier i stunden när ett kaosläge är ett faktum. 

En stor del i kunskapen är att förstå vad man själv triggas av och vilka känslor som väcks hos en själv i olika utmanande situationer. Med kunskap och ett medvetet förhållningssätt kan vi hantera explosivt beteende i stunden på ett sätt som främjar barnets utveckling och självkänsla. Kunskapen hjälper oss också i det förebyggande arbetet, där vi skapar tillgängliga lärmiljöer som ger alla barn förutsättningar att utvecklas optimalt och få goda erfarenheter i förskolan.

MÅLGRUPP

Pedagoger inom förskolan.

MÅL

Ge ökad förståelse om och verktyg för att hantera explosivt beteende i förskolan.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen motsvarar en halvdag och kan anordnas digitalt eller fysiskt. Går även att boka som uppdragsutbildning till det tillfälle och plats som passar er bäst. Kontakta oss gärna för ett förslag på upplägg via e-post uppdragsutbildning@studentlitteratur.se.

Köp av utbildningen görs via Studentlitteraturs webbplats.

Mer information