Att pedagogiskt bemöta språklig sårbarhet i förskolan

Default image

Ökad kunskap om olika faktorers påverkan på barns språkutveckling samt förslag på arbetssätt som stöttar barn, särskilt dem med utmaningar, i deras utveckling.

För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett ensidigt fokus på barnets språkliga förmåga, presenterar Barbro Bruce i den här kursen ett i sammanhanget helt nytt begrepp: språklig sårbarhet.

Den språkliga sårbarheten uppstår som en obalans mellan barnets/elevens språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i kunskapsutveckling och kamratrelationer. Det innebär att sårbarheten ökar i takt med att de språkliga kraven i skolan blir högre. Samtidigt blir den mer dold i kraft av att den inte längre gör sig påmind i uttalet. 

Utbildningen ger: 

  • fördjupad kunskap och medvetenhet om typisk språkutveckling
  • kunskap om hinder och utmaningar i språkutvecklingen
  • förslag på pedagogiska angreppssätt och möjligheter
  • förbättrad grund för samverkan mellan olika professioner  

Föreläsning halvdag. Kursen riktar sig till förskollärare, logopeder och alla med ansvar för barnens språkliga och sociala utveckling.

Mer information