Att skapa pedagogiska miljöer som levandegör förskolans läroplan

Default image

Under den här kursen får du exempel på olika sätt att utforma den pedagogiska miljön så att den ger förutsättningar för kreativitet och inspirerar till utforskande.

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara innehållsrik och inbjudande. Miljön ska erbjuda barn möjligheten att utforska och erövra nya kunskaper med hjälp av olika material och uttryckssätt. Hur kan vi skapa dessa miljöer?

Den här kursen ger:

  • kunskaper om vilka typer av miljöer som ger förutsättningar för kreativitet och inspirera till utforskande
  • ger exempel på olika sätt att utforma den pedagogiska miljön utifrån rumskoncept och material som stimulerar
  • praktisk handledning för pedagogerna i deras förskola.

Kursen vänder sig till förskolans personal.

Mer information