Barn, kris och trauma

Default image

Den här utbildningen riktar sig till dig som är specialpedagog. Under ett heldagsseminarium får du fördjupad teoretisk kunskap om kris och trauma hos barn samt praktiknära kunskap om handledning av pedagoger.

Barn som upplever en svår händelse, t.ex. skilsmässa eller olycka, kan reagera med både känslor och beteende. De som utsätts för stora påfrestningar över tid, till exempel våld i hemmet, krig och flykt kan få stora traumarelaterade behov. Specialpedagogen är ofta den som handleder och stöttar pedagogerna.

I denna workshop fördjupar vi oss teoretiskt och praktiskt kring barn, kris och trauma. Vi går också in på hur man bedriver handledningen av pedagogerna. Det finns stor potential för förskolans pedagoger att ge ett barn i kris gott stöd samt bidra till ett utsatt barns möjlighet till återhämtning och läkning. I utbildningen varvas föreläsning med gruppdiskussioner, arbete med fall och filmklipp.

MÅLGRUPP

Specialpedagoger verksamma i förskolan

MÅL

Fördjupad teoretisk kunskap om kris och trauma hos barn samt praktiknära kunskap om handledning av pedagoger.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen är en heldag.

Köp av utbildningen görs via Studentlitteraturs webbplats.

Mer information