Barn som medskapare av förskolans undervisning

Default image

Det här halvdagsseminariet handlar om hur du skapa delaktighet genom ett processinriktat arbetssätt.

Enligt läroplanen ska man i förskolan bedriva en utbildning som gör barnen delaktiga. På vilket sätt kan man ge barnen möjligheter att utgå från sina intressen och behov samtidigt som man som man ser till att arbetet ”lever” läroplanens intentioner?

Helena Olsson berättar om ett processinriktat arbetssätt som innebär att man följer en systematisk struktur som skapar en relation mellan det man gör tillsammans med barnen och det man dokumenterar. Det är ett arbetssätt och ett ställningstagande som handlar om att ge barn möjlighet att undersöka på många olika sätt tillsammans – både med andra barn och med pedagoger.

Seminarium halvdag.

Mer information