Barnkonventionen i förskolans vardag

rattigheter

Under det här seminariet får du kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt konkreta redskap att förverkliga rättigheterna i för­skolan.

Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till delaktighet och inflytande samt att ­skyddas från övergrepp och diskriminering. När barnkonventionen nu har beslutats bli svensk lag aktualiseras detta.

Fanny Davidsson visar med konkreta metoder och tydliga modeller hur barnkonventionen kan bli ett levande dokument i förskolan. I seminariet berör hon hur förskolan kan lära barn om deras rättigheter, arbeta för en förskola som främjar barns rättigheter samt arbeta genom barns rättigheter i de dagliga momenten. På ett enkelt och tydligt sätt ger hon sina perspektiv på barnkonventionen – lekfullhet, normkreativitet, interaktion och delaktighet är ledorden.

Mer information