Digital dokumentation – vad berättas om mig?

Default image

Den här utbildningen ger dig konkret och direkt användbar kunskap om den digitala dokumentationens möjligheter och fallgropar. 

Vi kan underlätta vår dokumentation på förskolan genom att använda modern teknik, oavsett om vi vill visa verksamheten, dokumentera barnens utveckling och lärande eller om vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Vilken möjlighet har barnen att påverka vad som berättas om dem i dokumentationen? Med den digitala teknikens intåg i förskolans verksamhet blir det än viktigare att fundera över vad vi ska använda all dokumentation till samt hur barnen blir delaktiga i dokumentationen. 

  • Vem är dokumentationen till för?
  • Vad ska den användas till?
  • Hur hanterar vi alla foton och filmer?
  • Har barnen möjlighet att säga nej till att bli filmade och fotade eller citerade?
  • Hur mycket lyssnar vi på barnen?
  • Vad säger läroplanen om dokumentation i förskolan? 

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i förskolan.

Mer information