En förskola för alla!

Default image

På den här föreläsningen vävs barnkonventionen, förskolans läroplan och teorier in för att förtydliga hur viktigt arbetet med värdegrunden i förskolan är.

I förskolan ska pedagogerna bemöta varje barn så att barnen trivs och utvecklas för fortsatt lärande. För att lyckas med det, krävs det en medvetenhet hos pedagogerna om värdegrunden och förskolans uppdrag. På föreläsningen vävs FN:s barnkonvention, förskolans läroplan och teorier in för att förtydliga hur viktigt detta arbete är. Pedagogerna måste planera verksamheten så att det inkluderar alla barn och även granska verksamheten och sig själva. En grund för verksamheten är barnens inflytande. Hur får vi tag i barnens tankar och använder dem i verksamheten? Vad är inkludering och likabehandling för pedagogerna? 

3 timmars föreläsning eller heldag med workshop. Föreläsningen riktar sig till pedagoger och förskolechefer.

Målet med föreläsningen är att ge åhörarna verktyg att öka reflektionen kring utgångspunkterna för det egna agerandet i mötet med barn och deras föräldrar.

Mer information