Ett specialpedagogiskt förhållningssätt

cirklar i rosa och gult

Den här föreläsningen från Studentlitteratur kopplar ihop förskolans uppdrag – utbildning och undervisning för alla barn – med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Kombinationen är en nyckel för att kunna lösa uppdraget.

Specialpedagogiska verktyg som kan lösa alla svårigheter och utmaningar finns inte. Men med förståelse för barns olika behov, en medvetenhet om betydelsen av vårt eget förhållningssätt och med anpassningar kan vi göra stor skillnad för de barn som behöver oss mest.

I den här föreläsningen från Studentlitteratur kopplar Maria Ohlsson ihop förskolans uppdrag utbildning och undervisning för alla barn med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Kombinationen är en nyckel för att kunna lösa uppdraget.

Maria lyfter fram pedagoger som viktiga vuxna med möjlighet att skapa förändring för barn i behov av stöd. Genom konkreta strategier, tankemodeller och exempel visar hon hur. Maria inspirerar deltagarna till att nyfiket se bakom barns beteende och med den reflekterande frågan Vilket barn ser du? utmanar hon deltagarna att bryta invanda tanke- och samspelsmönster.

MÅLGRUPP

Pedagoger och rektorer i förskolan

MÅL

Föreläsningen ger deltagarna förståelse för barn i behov av stöd samt för hur barns behov av stöd påverkas i mötet med miljön. Deltagarna får kunskaper om hur man kan genomföra en kartläggning för att förstå barnets behov, som sedan kan bilda utgångspunkt för att skapa förändring.

Föreläsningen ger strategier och tankemodeller för ett utvecklingsfrämjande förhållningssätt och ett gott samspel med alla barn.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen utformas tillsammans med beställaren. Kan formas som antingen en hel eller en halvdag, kan kombineras med workshops, även som en längre process med föreläsning, handledning av nyckelpersoner, uppgifter att göra i förskolan, eller som en studiecirkel. Kontakta gärna uppdragsutbildning@studentlitteratur.se för ett förslag på upplägg.

Mer information