Ett undervisande förhållningssätt

undervisande

I den här utbildningen, som består av två seminarier, visar Ann S. Pihlgren möjligheterna att arbeta med barns språkutveckling utifrån ett undervisande förhållningssätt.

Ett undervisande förhållningssätt innebär att förskollärare och förskolepersonal har ett lärandefokus i aktiviteter med barnen. Förhållningssättet bör finnas i såväl planerade pedagogiska aktiviteter som när personalen fångar barnens spontana händelser och upplevelser som lärandetillfällen i flykten.

Ett undervisande förhållningssätt handlar om att ta ansvar för ämnesområdets innehåll, aktiviteternas utformning, för relationerna i barngruppen och mellan barn och vuxen. Det handlar också om att följa upp att undervisningen resulterar i lärande i barngruppen.

Den här utbildningen, som består av två seminarier med två veckors mellanrum, visar möjligheterna att arbeta med barns språkutveckling enligt dessa utgångspunkter. Under seminarierna blandas teori med praktiska exempel på hur förskolepersonalen kan utveckla barnens kommunikativa och språkliga förmågor.

MÅLGRUPP

All personal i förskolan.

MÅL

Deltagarna får kunskap om och redskap för hur man kan planera och arbeta med de viktiga förmågorna för språkutveckling i förskoleåldern.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen består av två halvdagsseminarier. På första seminarietillfället får deltagarna uppgifter som sedan följs upp under det andra seminariet. Går även att boka som digital utbildning. Kontakta gärna oss för ett förslag på upplägg via e-post uppdragsutbildning@studentlitteratur.se.

Bokning görs via Studentlitteraturs webbplats.

Mer information