Ett undervisande förhållningssätt i förskolan – språkutveckling

undervisande

En seminarieserie med uppskattade Ann S. Pihlgren.

pihlgren_300.jpg
Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare.
Ann S. Pihlgrens artiklar om undervisning här på Förskoleforum har blivit mycket lästa och uppskattade. Nu har du även möjlighet att anmäla dig till en seminarieserie där Ann föreläser om ett undervisande förhållningssätt i förskolan, med fokus på barns språkutveckling. 

Om utbildningen

Ett undervisande förhållningssätt innebär att förskollärare och förskolepersonal har ett lärandefokus i aktiviteter med barnen. Förhållningssättet bör finnas i såväl planerade pedagogiska aktiviteter som när personalen fångar barnens spontana händelser och upplevelser som lärandetillfällen i flykten. 

Ett undervisande förhållningssätt handlar om att ta ansvar för ämnesområdets innehåll, aktiviteternas utformning, för relationerna i barngruppen och mellan barn och vuxen. Det handlar också om att följa upp att undervisningen resulterar i lärande i barngruppen. 

Den här utbildningen, som består av två seminarier med två veckors mellanrum, visar möjligheterna att arbeta med barns språkutveckling enligt dessa utgångspunkter.Under seminarierna blandas teori med praktiska exempel på hur förskolepersonalen kan utveckla barnens kommunikativa och språkliga förmågor.

Genomförande

Utbildningen består av två halvdagsseminarier. På första seminarietillfället får deltagarna uppgifter som sedan följs upp under det andra seminariet. 

Mål

Deltagarna får kunskap om och redskap för hur man kan planera och arbeta med de viktiga förmågorna för språkutveckling i förskoleåldern.

Mer information