Förskolan & juridiken

Default image

Praktiska verktyg för att tillämpa och förstå ett omfattande regelverk som styr förskolans verksamhet.

Förskolan har under senare år utvecklats mot att närma sig skolan på olika sätt, kanske främst organisatoriskt men även innehållsmässigt. Detta har medfört ett förändrat och mer omfattande regelverk för förskolans verksamhet.

Ur innehållet

Denna utbildning inleds med en genomgång av vad den nya skollagen och den reviderade läroplanen innebär för förskolans verksamhet.

Därefter riktas fokus på andra områden som har stor praktisk betydelse i förskolan som till exempel:

  • sekretess
  • kontakter med hemmet
  • tillsyn av barnen.

För- och eftermiddagskaffe/te samt lunch ingår.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning