Förskolans läroplan i en sagobok

Default image

Barn tycker om att höra en sagobok gång på gång. Hur kan man använda den drivkraften för att arbeta i riktning mot de strävansmål och förmågor som läroplanen skriver fram?

Kursen ger: 

  • introduktion till pedagogiskt arbete med utgångspunkt i böckerna Mamma Mu bygger koja samt Totte bygger.
  • förslag på analoga aktiviteter utifrån böckerna som kan äga rum både inne och ute
  • förslag på digitala aktiveteter utifrån böckerna som t.ex att använda Google Earth.

Kursen riktar sig till förskolans personal.

Mer information