Högläsning som pedagogiskt undervisningsverktyg

Default image

En utbildning som ger kunskap om styrdokument samt forskning och studier för att utveckla undervisningen i högläsning så att alla barns språk- och kunskapsutveckling gynnas.

I förskolan ska barnet få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. För att högläsningen och samtalet ska ge barnet förutsättningar att utveckla sitt språk, krävs såväl förberedelser som genomförande på ett medvetet sätt. Denna fortbildning är processorienterad med syfte att utveckla förskolans undervisning i högläsning i enlighet med styrdokument och forskning

MÅLGRUPP

Personal, rektor, språkutvecklare i förskola.

DETTA INGÅR:

  • Seminarium: Två till tre timmar om hur högläsningen kan organiseras och genomföras för att främja barnens språk- och kunskapsutveckling.
  • Workshop: Halvdags workshop för personal i förskola, rektor och språkutvecklare. Processarbete varvas med föreläsning. Deltagarna får ta del av konkreta exempel för utveckling av undervisningen i högläsning.
  • Utbildning och processtöd: Fördjupad utbildning för inventering och utveckling av undervisningen i högläsning.

MÅL

Kunskap om styrdokument samt forskning och studier för att utveckla undervisningen i högläsning så att alla barns språk- och kunskapsutveckling gynnas.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen kan anordnas som traditionell kurs, digitalt eller fysiskt, samt som uppdragsutbildning.

Bokning av utbildningen görs via Studentlitteraturs webbplats.

Mer information