Jag duger som jag är

Default image

En tretimmars föreläsning med workshop om normkritiskt förhållningssätt i praktiken.

På förskolan finns det normer och regler som styr hur verksamheten drivs och hur vi alla förhåller oss till varandra. Normerna behövs för att skapa en struktur och förutsägbarhet, men vad händer när normerna begränsar barnens möjlighet att vara sig själva? Kan alla barn spegla sig i verksamheten, eller vilka attityder har pedagogerna? 

På föreläsningen lyfts normer kring diskrimineringsgrunderna och hur förskolan kan arbeta med de obligatoriska aktiva åtgärderna enligt diskrimineringslagen. Föreläsningen kan anpassas så att fokus ligger på diskrimineringsgrunderna eller på det normkritiska arbetet. 

3 timmars föreläsning med workshop.

Föreläsningen vänder sig till pedagoger i förskolan.

Mer information