Lekens betydelse för barns utveckling

grafiskt färgglatt mönster

Hur skapar vi förutsättningar för lek och positivt samspel, som främjar barns empatiska och relationella förmågor? Det är ämnet för den här utbildningen med Anna Hellberg Björklund.

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt. Utbildningen består av en film på 2 h. Filmen innehåller tillfällen för att pausa samt diskussionsfrågor att bearbeta. I upplägget ingår förslag på frågeställningar som man kan förbereda sig med.

En längre process presenteras också, där vi kombinerar filmerna med läsning av artiklar på Förskoleforum för dig som är medlem.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till personal och rektorer i förskolan.

OM UTBILDNINGEN

Ett barns goda utveckling och välbefinnande är beroende av att kunna utveckla sin lekande förmåga. Både forskning och inte minst vår läroplan slår fast att medvetet lekarbete har en central roll i förskolans verksamhet.

  • Hur skapar vi förutsättningar för lek och positivt samspel, som främjar barns empatiska och relationella förmågor?
  • Den viktiga medlekaren – om pedagogers roll att lotsa i leken. Hur arbetar vi med leklust, intresse och nyfikenhet i leken? Hur använder vi den sensoriska leken för att utveckla samspel och relationer?
  • Hur kan vi särskilt stödja de barn som är ”nybörjarlekare” i den sociala leken med andra?

GENOMFÖRANDE

Utbildningen motsvarar en halvdag, men kan med fördel delas upp över tid i den takt som passar er.

MÅL

Att ge personalen i förskolan kunskap och verktyg till att genomföra ett med medvetet lekarbete på sin förskola.

Illustration: Shutterstock.com.

Mer information