Lekens betydelse för barns utveckling

grafiskt färgglatt mönster

Hur skapar vi förutsättningar för lek och positivt samspel, som främjar barns empatiska och relationella förmågor? Det är ämnet för den här utbildningen med Anna Hellberg Björklund.

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt.

Ett barns goda utveckling och välbefinnande är beroende av att kunna utveckla sin lekande förmåga. Både forskning och inte minst vår läroplan slår fast att medvetet lekarbete har en central roll i förskolans verksamhet.

– Hur skapar vi förutsättningar för lek och positivt samspel, som främjar barns empatiska och relationella förmågor?

– Den viktiga medlekaren – om pedagogers roll att lotsa i leken. Hur arbetar vi med leklust, intresse och nyfikenhet i leken? Hur använder vi den sensoriska leken för att utveckla samspel och relationer?

– Hur kan vi särskilt stödja de barn som är ”nybörjarlekare” i den sociala leken med andra?

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till personal och rektorer i förskolan samt alla som arbetar med barn i förskoleålder m.fl

MÅL

Att ge personalen i förskolan kunskap och verktyg till att genomföra ett med medvetet lekarbete på sin förskola..

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen består av en film på 2 h. Filmen innehåller tillfällen för att pausa samt diskussionsfrågor att bearbeta. I upplägget ingår förslag på frågeställningar som man kan förbereda sig med.

För fördjupande process finns möjlighet att arbeta med artikelläsning genom Förskoleforum både som för- och efterarbete, för dig som har abonnemang på Förskoleforum.

Köp av utbildningspaketet görs via Studentlitteraturs webbplats.

Illustration: Shutterstock.com.

Mer information