Medkänslans pedagogik – så får vi trygga individer och lugna grupper

I värdegrunden och uppdraget ingår att stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Ändå säger många att barn i dag är mindre empatiska och mer jagcentrerade än tidigare och att svordomar och diskriminering letat sig nedåt i åldrarna.

För att få barn att fungera bra tillsammans med öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar behöver de stöd att utveckla några grundläggande färdigheter: självkännedom, empati och medkänsla. Det lägger grunden för ett fortsatt utforskande och lärande, goda relationer, fantasi och den viktiga leken.

  • Mindre stress och mer medkänsla – hönan eller ägget, vad kommer först?
  • Hjärta och hjärna – barns känslomässiga utveckling, anknytning och affektreglering
  • Grundaffekter och affektsmitta – varför jag känner som du känner
  • Känslor, stress och motivation – så kartlägger vi stressnivån och gör något åt den
  • Vän med dina känslor – så hjälper du barn att utveckla en inre, självreglerande röst
  • Varför har en del barn ett större behov av att synas, höras och få sin vilja fram än andra? Nycklar till hur vi hjälper barnen att må och fungera bättre
  • Empatitrött eller hög av medkänsla? Ta hand om dig själv – också!
  • Medkänslans pedagogik – metodgenomgång och koppling till läroplanen

Teori och forskning varvas med konkreta exempel och levande berättelser, humor och igenkänning.

Mer information

På Studentlitteraturs webbplats kan du läsa mer om kursen och göra en bokningsförfrågan.

Mer info och bokning