Organisera för utveckling – Det sitter inte i väggarna

Default image

Förskolan måste vara i konstant förändring och leva i samklang med omvärlden. Hur är detta möjligt? Det handlar om att skapa förutsättningar i stället för att låsa sig fast.

Genom organisering och struktur på arbetet möjliggörs ökat samarbete, ökad närvaro hos barnen och ökad medvetenhet. Genom kontinuerlig dokumentation, systematisk uppföljning och åtgärder som ligger i linje med barnens och personalens nyfikenhet och vilja till utveckling möjliggörs en dynamisk miljö där alla blir vinnare. Det handlar om att skapa förutsättningar i stället för att låsa sig fast. 

Utbildningen behandlar: 

 • Organisering
  • Hur kan vårt sätt att organisera minska känslan av stress och otillräcklighet och öka förutsättningarna för arbetsglädje och känsla av sammanhang
 • Genuin närvaro 
  • Hur skapar vi förutsättningar för genuin närvaro och nyfikenhet, där barnens tankar bildar bas för vårt inre arbete
 • Systematiskt uppföljningsarbete/pedagogisk dokumentation
  • Hur kan systematiskt uppföljningsarbete skapa förutsättningar för rektor och personal att konstant utveckla utifrån det aktuella läget och för en framtid? Vad kan barn, pedagoger, föräldrar och rektor vinna på det?
 • Pedagogiskt ledarskap 
  • Hur ser förskolechefen/rektors, barnens, föräldrarnas och personalens engagemang och delaktighet ut? Vad spelar det pedagogiska ledarskapet för roll? 
  • Hur lyckas man med att väva ihop de olika delarna så det upplevs som en helhet?

Målgrupp för utbildningen är rektorer samt all personal i förskolan.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning